CHÚC MỪNG BẠN TRẦN THANH PHƯƠNG ĐẬU VISA DU HỌC NEW ZEALAND

Du học Khánh Nguyễn xin chúc mừng bạn Trần Thanh Phương đã đậu visa du học chương trình trung học phổ thông tại New Zealand. Du Học Khánh Nguyễn xin chúc bạn nhanh chóng thích nghi, tìm được nhiều niềm vui trong học tập, làm quen được với nhiều bạn bè thú vị để cuộc sống…

CHÚC MỪNG BẠN NGUYỄN THỊ THANH THỦY ĐẬU VISA DU HỌC NEW ZEALAND

Du học Khánh Nguyễn xin chúc mừng bạn Nguyễn Thị Thanh Thủy đã đậu visa du học chương trình trung học phổ thông tại New Zealand. Du Học Khánh Nguyễn xin chúc bạn nhanh chóng thích nghi, tìm được nhiều niềm vui trong học tập, làm quen được với nhiều bạn bè thú vị để cuộc…