Greystanes High School

Trường Trung Học Greystanes High School Website: https://greystanes-h.schools.nsw.gov.au/ Tại Greystanes High School học sinh sẽ có vô vàn lựa chọn đa dạng từ nhiều môn học đến các hoạt động ngoại khóa suốt quãng thời gian theo học tại trường trung học Greystanes. Tại đây, trường luôn hỗ trợ khuyến khích học sinh luôn học…