Học bổng liên kết New Zealand dành cho sinh viên Việt Nam

Học bổng liên kết New Zealand dành cho sinh viên Việt Nam

Học bổng liên kết New Zealand dành cho sinh viên Việt Nam Chương trình liên kết, chuyển tiếp New Zealand áp dụng cho bậc cử nhân hoặc thạc sĩ, được triển khai bởi một đại học Việt Nam với một trường của New Zealand. Khi đăng ký, sinh viên học 1-2 năm tại Việt Nam,…

Danh sách xanh tại New Zealand giúp bạn dễ đậu Visa thẳng đến cư trú

Danh sách xanh tại New Zealand giúp bạn dễ đậu Visa thẳng đến cư trú

Danh sách xanh tại New Zealand giúp con đường định cư dễ dàng hơn? tại sao chúng tôi nói như vậy! Danh sách xanh về các ngành nghề tại New Zealand giúp chủ lao động dễ dàng tuyển dụng hơn và người lao động cũng dễ dàng định cư hơn sau 2-3 năm làm việc, từ đó…

Chương Trình Pathway

Chương Trình Pathway

Chương Trình Pathway Chương trình Pathway là gì? “Pathway” có thể hiểu là một lộ trình học tập. Đây là một hay nhiều khóa học trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết trước khi bắt đầu các khóa học chính. Chương trình Pathway là một bước đệm để du học sinh có…