Chương trình Pathways Link tại Đại học Auckland New Zealand

Chương trình Pathways Link tại Đại học Auckland New Zealand

Chương trình Pathways Link Pathways Link Programme (PLP) là một chương trình thiết kế dành riêng cho sinh viên quốc tế tuổi từ 14 – 16, muốn bắt đầu hành trình du học ngay khi vừa kết thúc chương trình trung học cơ sở tại Việt Nam.  ⁠Chương trình giúp học sinh có cơ hội…

Làm việc tại New Zealand vĩnh viễn – Bạn có cơ hội thực hiện không?

Làm việc tại New Zealand vĩnh viễn – Bạn có cơ hội thực hiện không?

Làm việc tại New Zealand vĩnh viễn – Bạn có cơ hội thực hiện không? Làm việc tại New Zealand vĩnh viễn – điều này hoàn toàn có thể thực hiện được bằng con đường du học nếu chuyên ngành bạn đang học thuộc danh sách theo quy định và bạn đang làm việc tại…

Tập đoàn Giáo dục và Kỹ năng New Zealand (NZSEG)

TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC VÀ KỸ NĂNG NEW ZEALAND(NZSEG)

Tập đoàn Giáo dục và Kỹ năng New Zealand (NZSEG) – New Zealand Skills and Education Group (NZSEG) Giới Thiệu Tập đoàn Giáo dục và Kỹ năng New Zealand New Zealand Skills and Education Group (NZSEG) được thành lập vào năm 2003 và NZSE là nhà cung cấp giáo dục chuyên cung cấp các trải…

Chương Trình Liên Thông Cao Đẳng Lên Thạc Sĩ Tại Canada

Chương Trình Liên Thông Cao Đẳng Lên Thạc Sĩ Tại Canada

Chương Trình Liên Thông Cao Đẳng Lên Thạc Sĩ Tại Canada Trường Cape Breton hấp dẫn sinh viên quốc tế Trường Đại học Cape Breton – Học phí tiết kiệm, cơ hội thực tập cao  bởi chất lượng giảng dạy, và mô hình thực tập đầy thực tiễn. Nhưng sự hấp dẫn hơn cũng đến…