Chương Trình Pathway

Chương Trình Pathway

Chương Trình Pathway Chương trình Pathway là gì? “Pathway” có thể hiểu là một lộ trình học tập. Đây là một hay nhiều khóa học trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết trước khi bắt đầu các khóa học chính. Chương trình Pathway là một bước đệm để du học sinh có…

KHỞI ĐỘNG TUYỂN SINH DU HỌC ÚC VÀ NEW ZEALAND NĂM 2022-2023

KHỞI ĐỘNG TUYỂN SINH DU HỌC ÚC VÀ NEW ZEALAND NĂM 2022-2023

DU HỌC ÚC VÀ NEW ZEALAND NĂM 2022-2023 – Từ ngày 1/12/2021, các sinh viên được tiêm vắc xin đầy đủ sẽ được phép quay trở lại Úc mà không cần xin Miễn trừ. Các bang Nam Úc, Tây Úc, Victoria,… ở Úc cũng đã thông báo chính thức về việc mở cửa chào đón…