BANG NEW SOUTH WALES

TRƯỜNG TRUNG HỌC BANG NEW SOUTH WALES

Bang New South Wales (NSW) nằm ở phía Đông Nam của Úc. Đây là bang đông dân và có nền công nghiệp hóa cao nhất tại Úc. Thủ phủ của Bang New South Wales là Sydney. Đây là thành phố lớn nhất ở Úc, là trung tâm tài chính quốc tế quan trọng và là hải…