Các loại học bổng New Zealand dành cho sinh viên quốc tế

Các loại học bổng New Zealand dành cho sinh viên quốc tế

Các loại học bổng New Zealand dành cho sinh viên quốc tế Để thu hút sinh viên quốc tế xuất sắc, Đại học Massey hỗ trợ học bổng 25.000 NZD (400 triệu đồng), Đại học Auckland 16.000 USD (370 triệu đồng). New Zealand có 8 đại học, đều thuộc top 3% các trường tốt nhất…

Học bổng liên kết New Zealand dành cho sinh viên Việt Nam

Học bổng liên kết New Zealand dành cho sinh viên Việt Nam

Học bổng liên kết New Zealand dành cho sinh viên Việt Nam Chương trình liên kết, chuyển tiếp New Zealand áp dụng cho bậc cử nhân hoặc thạc sĩ, được triển khai bởi một đại học Việt Nam với một trường của New Zealand. Khi đăng ký, sinh viên học 1-2 năm tại Việt Nam,…

HỌC BỔNG DU HỌC NEW ZEALAND TẠI AIS - Viện nghiên cứu Auckland

Học Viện Auckland Institute of Studies (AIS)

Học Viện Auckland Institute of Studies (AIS) Viện Nghiên cứu Auckland là một trong những tổ chức cấp bằng độc lập lớn nhất của New Zealand. Bạn sẽ được hưởng lợi từ việc học một trong nhiều bằng cấp được NZQA phê duyệt, bao gồm các chương trình cấp bằng và bằng cấp về kinh…