HỌC BỔNG DU HỌC NEW ZEALAND BẬC ĐẠI HỌC

HỌC BỔNG DU HỌC NEW ZEALAND BẬC ĐẠI HỌC

HỌC BỔNG DU HỌC NEW ZEALAND BẬC ĐẠI HỌC Đại học công nghệ Auckland – AUT thông báo chương trình học bổng hỗ trợ chi phí chỗ ở – Áp dụng cho kỳ nhập học: July 2021. Ngoài học bổng Pro Vice-Chancellor International Excellence Scholarship, AUT International rất vui mừng thông báo về học bổng…