HỌC BỔNG TRƯỜNG CHARLES STURT UNIVERSITY

HỌC BỔNG DU HỌC ÚC TRƯỜNG CHARLES STURT UNIVERSITY

HỌC BỔNG DU HỌC ÚC TRƯỜNG CHARLES STURT UNIVERSITY Trung tâm Nghiên cứu Đại học Charles Sturt gồm nhiều chi nhánh nằm ở 3 thành phố thú vị nhất nước Úc – Brisbane, Melbourne và Sydney. CHARLES STURT UNIVERSITY STUDY CENTRES cung cấp các khóa học thực hành, chuẩn bị và trang bị đầy đủ…