TRƯỜNG INTERNATIONAL COLLEGE OF HOTEL MANAGEMENT

Trường International College of Hotel Management – Trường International College of Hotel Management trang bị để cho sinh viên đạt tới đỉnh cao ngành khách sạn quốc tế. – Thành lập năm 1882, Hiệp Hội Khách Sạn Thụy Sĩ (SHA) đã đặt ra các tiêu chuẩn trong giáo dục quản lý khách sạn cho toàn thế … Đọc tiếp TRƯỜNG INTERNATIONAL COLLEGE OF HOTEL MANAGEMENT