DU HỌC CANADA CẢ GIA ĐÌNH, CON HỌC TIỂU HỌC TẠI BRITISH COLUMBIA MIỄN PHÍ

DU HỌC CANADA CẢ GIA ĐÌNH, CON HỌC TIỂU HỌC TẠI BRITISH COLUMBIA MIỄN PHÍ

Học tiểu học tại British Comlumbia – Canada, các bé được hưởng nền giáo dục tiên tiến, lý tưởng. Du học Canada cho cả gia đình, bé trong độ tuổi học tiểu học tại British Columbia sẽ được học miễn phí học phí. Gia đình được cấp visa Canada lâu dài Lý do phụ huynh nên cho…