TIN TỨC CẤP VISA CANADA

TIN TỨC CẤP VISA CANADA

CHÍNH SÁCH MỚI: TIN TỨC CẤP VISA CANADA Thông tin từ Bộ di trú, nhập cư và nhập tịch Canada vừa công bố ngày 14 tháng 07 năm 2020 được xem là động thái thuận lợi cho các hồ sơ xin CẤP VISA DU HỌC CANADA nhập học kỳ tháng 09/2020 TIN TỨC CẤP VISA CANADA…