TIN TỨC DU HỌC - CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID-19

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID-19 TỪ NEW ZEALAND (11/04/2020)

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID-19 TỪ NEW ZEALAND (11/04/2020) Bài viết dưới đây được dịch từ trang Immigration New Zealand liên quan đến các đương đơn đã và đang có visa New Zealand Tham khảo tại: https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/covid-19-information-for-student-visa-holders  Thông báo về việc quản lý dịch bệnh của Chính phủ New Zealand liên quan đến vấn đề…