Tuyển lao động làm việc tại Úc

TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI ÚC NGÀNH XÂY DỰNG, THỢ SƠN, THỢ TÔ, LÓT SÀN…

Tin Tức Du Học – Tuyển lao động làm việc tại Úc các ngành nghề liên quan về xây dựng. Năm 2019 – 2020, Khánh Nguyễn kết hợp với  trường trung cấp nghề Quang Trung cùng với tổ chức đào tạo quốc tế Pasa tuyển sinh lao động sang Úc làm việc ngành Thợ sơn,…

Nan Yang Institute of Management NIM

NAN YANG INSTITUTEOF MANAGEMENT NIM TẠI SINGAPORE

Nan Yang Institute of Management NIM được thành lập từ năm 2001. Học viện Quản lý Nanyang là một trong những học viện hàng đầu tại Singapore có những khóa học hấp dẫn, sáng tạo, thực tiễn. Gắn với định hướng nghề nghiệp trong tương lai của học sinh – sinh viên quốc tế. Nan…