Trường Urban International School ( UIS) Canada Đã Mở Cửa Đón Du Học Sinh 9/2020

TRƯỜNG URBAN INTERNATIONAL SCHOOL ( UIS) CANADA ĐÃ MỞ CỬA ĐÓN DU HỌC SINH 9/2020

Trường Urban International School ( UIS) Canada Đã Mở Cửa Đón Du Học Sinh 9/2020 Kế hoạch tái mở cửa Trường Urban International School (UIS) – Năm học 2020-2021 Chúng tôi rất vui thông báo rằng các lớp học tại UIS sẽ được mở cửa trở lại vào học kỳ tháng 9 tới. Kể từ…