ĐỊNH CƯ MANITOBA

ĐỊNH CƯ MANITOBA

ĐỊNH CƯ MANITOBA Định cư Manitoba với Chương trình Đề cử Tỉnh bang Manitoba (MPNP), nhằm lựa chọn các ứng cử viên đủ điều kiện để nhập cư Manitoba dựa trên nhu cầu phát kinh tế cụ thể của tỉnh bang. Định cư Manitoba có các diện nào? Định cư diện lao động có tay…