Canley Vale High School

TRƯỜNG TRUNG HỌC CANLEY VALE HIGH SCHOOL

Trường Trung Học Canley Vale High School Website: https://canleyvale-h.schools.nsw.gov.au/ Trường trung học Canley Vale High School là một trường trung học đồng giáo dục, nằm ở vùng Tây Nam Sydney, ở ngoại ô Canley Vale, NSW, Úc. Được thành lập vào năm 1965, và hiện có hơn 1.200 học sinh. Trường Canley Vale High School…

TRƯỜNG CABRAMATTA HIGH SCHOOL

TRƯỜNG TRUNG HỌC CABRAMATTA HIGH SCHOOL

Trường Trung Học Cabramatta High School Website: https://cabramatta-h.schools.nsw.gov.au/ Giới thiệu Trường Trung Học Cabramatta High School Trường Trung Học Cabramatta High School nằm ở khu vực Cabramatta, một khu ngoại ô ở phía tây nam thành phố Sydney, bang New South Wales, Australia. Trường có thành tích xuất sắc trong giảng dạy & đào tạo,…

BONNYRIGG HIGH SCHOOL

TRƯỜNG TRUNG HỌC BONNYRIGG HIGH SCHOOL

Trường Trung Học Bonnyrigg High School – New South Wales, Úc Giới thiệu trường Trung Học Bonnyrigg High School Bonnyrigg High School là trường học thuật bán chuyên rất có tiếng nằm trong top 20 trường tốt nhất New South Wales. Đội ngũ giáo viên được đào tạo tại viện đại học New South Wales…