Trường Trung Học Merrylands High School

TRƯỜNG TRUNG HỌC MERRYLANDS HIGH SCHOOL

Trường Trung Học Merrylands High School Website: https://merryland-h.schools.nsw.gov.au/ Trường Trung Học Merrylands High School cung cấp chương trình trung học toàn diện từ lớp 7-12 và có tổng 800 sinh viên, trong đó có hơn 30% sinh viên đến từ các nền tảng ngôn ngữ khác ngoài tiếng anh. Trường nằm tại Merrylands, một vùng…

Trường trung học Wyndham College

TRƯỜNG TRUNG HỌC WYNDHAM COLLEGE

Trường trung học Wyndham College Website: https://wyndhamcol-h.schools.nsw.gov.au/ Wyndham College là một trường trung học phổ thông của chính phủ tọa lạc tại Quakers Hill, New South Wales, Úc. Được thành lập vào năm 1999.Trường cam kết cung cấp các chương trình đào tạo giúp sinh viên trở thành người học hiệu quả – học để…

Trường Trung Học Callaghan College Jesmond Senior Campus

TRƯỜNG TRUNG HỌC CALLAGHAN COLLEGE JESMOND SENIOR CAMPUS

Trường Trung Học Callaghan College Jesmond Senior Campus (Years 11-12) – New South Wales, Úc Địa chỉ trường : Janet St, Jesmond NSW 2299, Australia Website trường: https://jesmondcc-h.schools.nsw.gov.au/ Vì sao chọn Trường Trung Học Callaghan College Jesmond Senior Campus Callaghan College Jesmond Senior Campus là trường dành cho học sinh lớp 11 và 12. Trường…

Trường Trung Học Canterbury Girls High School – New South Wales, Úc

TRƯỜNG TRUNG HỌC CANTERBURY GIRLS HIGH SCHOOL

Trường Trung Học Canterbury Girls High School – New South Wales, Úc Địa chỉ trường: Church Street Canterbury NSW 2193 Trang web của trường:https://web3.canterburg-h.schools.nsw.edu.au/ Lý do chọn Trường Trung Học Canterbury Girls High School  Canterbury Girls High School là một cộng đồng đa văn hóa, kinh tế và xã hội ở Sydney. Trung tâm thị…