Trường Đại học University of New Brunswick (UNB)

Trường Đại học University of New Brunswick (UNB)

Trường Đại học University of New Brunswick (UNB) Địa chỉ: 3 Bailey Drive P.O. Box 4400. Fredericton, New Brunswick  Website: http://www.unb.ca/ UNB có hai cơ sở chính tại tỉnh New Brunswick của Canada: một ở Fredericton và một ở Saint John. Cơ sở Fredericton được thành lập vào năm 1785 và cơ sở Saint John vào năm…