Calgary Catholic School District

CALGARY CATHOLIC SCHOOL DISTRICT

Calgary Catholic School District – Thành phố Calgary – Địa chỉ trường:1000 5 Ave SW, Calgary, AB T2P 4T9, Canada – Số lượng học sinh: hơn 57.000 – Trang Web trường:https://www.cssd.ab.ca/Pages/default.aspx Calgary Catholic School District là một trong những hệ thống trường Công giáo lớn nhất của tỉnh bang Alberta. Trường có hơn 49,000 Sinh…

New Brunswick International

NEW BRUNSWICK INTERNATIONAL

New Brunswick International Student Program. Thành phố Fredericton – Địa chỉ trường: 565 Priestman Street, Suite 301, Frederiction, New Brunswick, E3B 5X1 – Trang web trường: http://aei-inc.ca/international-student-program New Brunswick International Student Program tọa lạc tại thành phố Fredericton, trường chào đón học sinh trong độ tuổi từ 11 đến 18 từ nhiều quốc gia trên…

Waterloo Catholic School District

WATERLOO CATHOLIC SCHOOL DISTRICT

Waterloo Catholic School District – Thành phố Kichener Waterloo Catholic District School Board là hệ thống trường công lập được chính phủ tài trợ, tọa lạc tại khu vực Waterloo, tỉnh Ontario với trên 30,000 học sinh từ mẫu giáo cho đến lớp 12. WCDSB chào đón sinh viên quốc tế tại 5 trường Trung…