Calgary Board Of Education

CALGARY BOARD OF EDUCATION

Calgary Board Of Education – Thành phố Calgary – Địa chỉ trường:1221 8 St SW, Calgary, AB T2L 0L4, Canada – Trang web trường: http://www.cbeinternational.ca/ – Số lượng học sinh: 120.000 (học sinh quốc tế: 1.100) Calgary Board of Education (CBE) tọa lạc tại thành phố Calgary thuộc tỉnh Alberta – thành phố sôi động với…