Kootenay Lake

TRƯỜNG TRUNG HỌC KOOTENAY LAKE

Trường Trung Học School District No.8 (Kootenay Lake) – Thành phố Nelson Địa chỉ trường: 811 Stanley Street, Nelson BC, Canada V1L 1N8 Trang Web trường:https://www.sd8.bc.ca/ Kootenay Lake là trường công lập thuộc bang Bristish Columbia. Tọa lạc tại 2 thành phố nhỏ là Nelson và Creston nhưng lại là những cơ hội lớn dành…

Saanich International School

TRƯỜNG TRUNG HỌC SAANICH INTERNATIONAL SCHOOL

Trường Trung Học Saanich International Student School District 63 – Thành phố North Saanich. Saanich International Student School tuyển sinh học sinh quốc tế vào 3 trường trung học cơ sở nhận học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 (Parkland, Stelly’s và Claremont) và 3 trường trung học phổ thông nhận học sinh từ…

Richmond School District

TRƯỜNG TRUNG HỌC RICHMOND SCHOOL DISTRICT

Trường Trung Học Richmond School District – Thành phố Richmon Richmon School District được thành lập năm 1906, là hệ thống trường công lập với hơn 20000 học sinh và bao gồm 38 trường tiểu học và 10 trường trung học. Richmond School District tọa lạc tại thành phố Richmon thuộc khu vực Vancouver, tỉnh…

Okanagan Skaha School District 67

TRƯỜNG TRUNG HỌC OKANAGAN SKAHA SCHOOL DISTRICT 67

Trường Trung Học Okanagan Skaha School District 67 – Thành phố Sout Okanagan. Học khu Okanagan Skaha được thành lập năm 1985 bao gồm các trường thuộc cộng đồng Pentiction và Summerland, cung cấp các chương trình học tập chất lượng cao dành cho học sinh từ tiểu học đến trung học.Bên cạnh đó học…

New Westminster School District

TRƯỜNG TRUNG HỌC NEW WESTMINSTER SCHOOL DISTRICT

Trường Trung Học New Westminster School District – Thành phố New Westminster Học khu New Westminster được thành lập từ năm 1987, là một trong những khu học chánh đầu tiên tại Canada. Trường cung cấp các chương trình học từ mẫu giáo đến lớp 12, bao gồm chương trình dài hạn và ngắn hạn.…