CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI ÚC NGÀNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE

CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP – CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI ÚC NGÀNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Ngành công nghiệp sức khỏe và dịch vụ cộng đồng là ngành công nghiệp lớn thứ ba tại Úc, sử dụng 10,6% tổng số lực lượng lao động của nước này (khảo sát 2/2012) dự kiến tăng 27,4% trong vòng 5 năm tới. Cơ hội việc làm tại úc cho sinh viên Việt Nam ngành…