du học hưởng lương

CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC HƯỞNG LƯƠNG TẠI SINGAPORE

Chương trình du học hưởng lương tại Singapore giúp bạn có được bàn đạp vững chắc sang Úc, Mỹ. Các chương trình du học hưởng lương tại Singapore CHUYỂN NGÀNH DU LỊCH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN: Nhận bằng cử nhân ngành nhà hàng khách sạn khi mới học xong lớp 11: đối tượng: hoàn thành lớp…

MBA - INTERSHIP TẠI SINGAPORE

MBA – INTERSHIP TẠI SINGAPORE

MBA – Master of Business Administration, một chương trình sau đại học dành cho các bạn tốt nghiệp đại học. Với xu thế toàn cầu hóa, sự phát triển kinh tế luôn đưọc chú trọng phát triển hàng đầu, vì vậy, chương trình thạc sĩ MBA hướng tới việc quản lí hoạt động của một…