CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC ĐỊNH CƯ CHO NGƯỜI CÓ GIA ĐÌNH

CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC ĐỊNH CƯ CHO NGƯỜI CÓ GIA ĐÌNH CÙNG HỌC VIỆN EIT

Công ty Khánh Nguyễn kết hợp cùng đại diện Trường Công Lập EIT thiết kế chương trình Du học – định cư cho cả Gia đình, học tại trường Công Lập ngay thành phố sôi động Auckland sẽ mang đến cơ hội công việc và lựa chọn trường học dễ dàng cho con của bạn.…