HỌC BỔNG DU HỌC NEW ZEALAND ĐẠI HỌC AUT ĐẾN 50%

Học bổng du học New Zealand đại học AUT dành cho chương trình Cao đẳng, Đại học, Sau đại học. Học bổng chổ ở giảm đến 50% và học bổng đến 7.000NZ cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Nhanh tay đăng kí ghi danh để nhận được học bổng của trường đại học…