HỌC BỔNG DU HỌC ÚC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHARLES STURT UNIVERSITY

HỌC BỔNG DU HỌC ÚC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHARLES STURT UNIVERSITY

HỌC BỔNG DU HỌC ÚC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHARLES STURT UNIVERSITY Trung tâm Nghiên cứu Đại học Charles Sturt gồm nhiều chi nhánh nằm ở 3 thành phố thú vị nhất nước Úc – Brisbane, Melbourne và Sydney. CHARLES STURT UNIVERSITY STUDY CENTRES cung cấp các khóa học thực hành, chuẩn bị và trang bị…

Trường Đại học Queensland - The University of Queensland (UQ)

Trường Đại học Queensland – The University of Queensland (UQ)

Trường Đại học Queensland – The University of Queensland (UQ) Địa chỉ: St Lucia QLD 4072, Australia  Website: https://www.uq.edu.au/ Giới thiệu Trường Đại học Queensland – The University of Queensland (UQ) Đại học công lập Queensland (The University of Queensland – UQ) được thành lập năm 1909. Và hiện UQ là đại học hàng đầu của Úc,…