Trường Cabramatta High School

Trường Cabramatta High School Website: https://cabramatta-h.schools.nsw.gov.au/ Trường Trung Học Cabramatta High School nằm ở khu vực Cabramatta, một khu ngoại ô ở phía tây nam thành phố Sydney, bang New South Wales, Australia. Trường có thành tích xuất sắc trong giảng dạy & đào tạo, theo kết quả học tập cuối kỳ sinh viên trường…