ALEXANDERIA PARK COMMUNITY SCHOOL

TRƯỜNG TRUNG HỌC ALEXANDERIA PARK COMMUNITY SCHOOL

Trường Trung Học Alexandria Park Community School Alexandria Park Community School Bang New South Wales, Úc là một trong những trường công lập tọa lạc ở Alexandria và nhận học sinh quốc tế từ lớp 7 – 12. Alexandria là một khu ngoại ô của thành phố Sydney, bang New South Wales, Úc, nằm cách…

CRESTWOOD HIGH SCHOOL

TRƯỜNG TRUNG HỌC CRESTWOOD HIGH SCHOOL

Trường Trung Học Crestwood High School Website: https://crestwood-h.schools.nsw.gov.au/ Crestwood High School có mục tiêu rõ ràng là chuẩn bị tốt nhất cho học sinh đến tuổi trưởng thành thông qua những thách thức và thành tích trong một môi trường học tập tận tâm và chu đáo. Crestwood High School cung cấp giáo dục chất…

Condell Park High School

TRƯỜNG TRUNG HỌC CONDELL PARK HIGH SCHOOL

Trường Trung Học Condell Park High School Website: https://www.condellpk-h.schools.nsw.edu.au/ Condell Park High School là một trường học phổ thông cung cấp nhiều cơ hội công bằng cho nam và nữ học tập trong một môi trường làm việc hợp tác. Nhà trường hãnh diện kỷ niệm sự đa dạng và phát triển mạnh về bản…

CHESTER HILL HIGH SCHOOL

TRƯỜNG TRUNG HỌC CHESTER HILL HIGH SCHOOL

Chester Hill High School là một trường trung học ở Chester Hill, bang New South Wales, Úc. Website: https://chesterhil-h.schools.nsw.gov.au/ Chester Hill School là một cộng đồng trường học thân thiện và nhiệt tình.Trường coi trọng sự đa dạng và phát triển toàn bộ sinh viên để chuẩn bị cho cuộc sống của họ như những…

Canley Vale High School

TRƯỜNG TRUNG HỌC CANLEY VALE HIGH SCHOOL

Trường Trung Học Canley Vale High School Website: https://canleyvale-h.schools.nsw.gov.au/ Trường trung học Canley Vale High School là một trường trung học đồng giáo dục, nằm ở vùng Tây Nam Sydney, ở ngoại ô Canley Vale, NSW, Úc. Được thành lập vào năm 1965, và hiện có hơn 1.200 học sinh. Trường Canley Vale High School…