Trường trung học Beverly Hills Girls High School

TRƯỜNG TRUNG HỌC BEVERLY HILLS GIRLS HIGH SCHOOL

Trường trung học Beverly Hills Girls High School Địa chỉ:Broadarrow Road Beverly Hills NSW 2209 Số học sinh: 1042 Cách trung tâm TP. Sydney: 15km Trang web trường:http://www.beverlyhg-h.schools/ Chi phí dành cho du học sinh:https://www.deinternational.nsw.edu.au/study-options/fees Lý do chọn Trường trung học Beverly Hills Girls High School Beverly Hills Girls High School là một trường công…

Trường trung học Birrong Girls High School

TRƯỜNG TRUNG HỌC BIRRONG GIRLS HIGH SCHOOL – NEW SOUTH WALES, ÚC

Trường trung học Birrong Girls High School – New South Wales, Úc Địa chỉ:Cooper Road Birrong NSW 2143 Số học sinh: 800 Khoảng cách từ trường đến trung tâm TP. Sydney: 20km Trang Web trường:https://birronggir-h.schools.nsw.gov.au/ Chi phí cho du học sinh: https://www.deinternational.nsw.edu.au/study-options/fees Lý do chọn Trường trung học Birrong Girls High School High School Birrong…

Trường trung học Blacktown Girls High School – New South Wales, Úc

TRƯỜNG TRUNG HỌC BLACKTOWN GIRLS HIGH SCHOOL – NEW SOUTH WALES, ÚC

Trường trung học Blacktown Girls High School – New South Wales, Úc Địa chỉ: Fifth Avenue Blacktown NSW 2148 Số học sinh: 740 Khoảng cách từ trường đến trung tâm TP. Sydney: 15km Trang Web trường: https://blacktowng-h.schools.nsw.gov.au/ Chi phí dành cho du học sinh: https://www.deinternational.nsw.edu.au/study-options/fees Lý do chọn Trường trung học Blacktown Girls High School…

Trường trung học Bossley Park High School – New South Wales, Úc

TRƯỜNG TRUNG HỌC BOSSLEY PARK HIGH SCHOOL – NEW SOUTH WALES, ÚC

Trường trung học Bossley Park High School – New South Wales, Úc Địa chỉ:36-44 Prairievale Road Bossley Park NSW 2176 Số học sinh: 1460 Khoảng cách từ trường đến trung tssm TP. Sydney: 35km Chi phí dành cho du học sinh: https://www.deinternational.nsw.edu.au/study-options/fees Lý do chọn Trường trung học Bossley Park High School Kể từ khi…

Trường Trung Học Arthur Philip High School 

TRƯỜNG TRUNG HỌC ARTHUR PHILIP HIGH SCHOOL

Trường Trung Học Arthur Philip High School  Địa chỉ trường: Macquarie Street Parramatta NSW 2150 Thành lập: 1875; Số học sinh: 1.520 Cách trung tâm TP. Sydney: 23.5km Trang web của trường:  https://arthurphil-h.schools.nsw.gov.au/ Chi phí dành cho du học sinh: https://www.deinternational.nsw.edu.au/study-options/fees Lý do nên chọn Trường Trung Học Arthur Philip High School  Arthur Philip High…