TRƯỜNG EYNESBURY COLLEGE

TRƯỜNG TRUNG HỌC EYNESBURY COLLEGE

Trường Trung Học Eynesbury College.  Website:  https://www.eynesbury.navitas.com/ Trường Eynesbury thành lập năm 1989 và toạ lạc tại trung tâm thành phố Adelaide –  thành phố có mức chi phí sinh hoạt thất nhất so với các thành phố lớn ở Úc. Cơ sở vật chất nổi tiếng hiện đại với 5 tầng chính lớn đủ…

TRƯỜNG SYDNEY GIRLS HIGH SCHOOL

TRƯỜNG TRUNG HỌC SYDNEY GIRLS HIGH SCHOOL

Trường Trung Học Sydney Girls High school Trường Sydney Girls High school là trường có danh tiếng xuất sắc và thành tích lâu dài, là trường nữ sinh công lập có lịch sử học thuật lâu đời nhất ở bang New South Wale của nước Úc. Tất cả học sinh Trường Sydney Girls High School được…

Trường trung học Macquarie Grammar School

TRƯỜNG TRUNG HỌC MACQUARIE GRAMMAR SCHOOL

Trường trung học Macquarie Grammar School tại Sydney dạy chương trình lớp 7 – 12. Đây là trường được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.Học sinh tại trường gần như chắc suất học đại học tại Úc. Thông tin chi tiết về Trường trung học Macquarie Grammar…

trường trung học nội trú ST Paul's

TRƯỜNG TRUNG HỌC NỘI TRÚ ST PAUL’S

Trường trung học nội trú ST Paul’s (St Paul’s international college) giảng dạy lớp 7 – 12 và chương trình dự bị đại học. ST Paul’s xây dựng theo nguyên tắc:  học tập xuất sắc, công bằng xã hội, trách nhiệm, tôn trọng. Giới thiệu trường trung học nội trú ST Paul’s trường tọa lạc tại thị trấn…