Footscray City College

Footscray City College Footscray City College là một trường Trung học Phổ thông thừ khối lớp 7-12 và tọa lạc tại thành phố Melbourne, bang Victoria, Úc. Trường Footscray City College nằm cạnh khuôn viên Footscray  Park của Đại học Victoria và Công viên Footscray . Có khoảng 1000 học sinh theo học tại đây, chủ yếu học sinh địa phương, nhưng cũng có…

Essendon Keilor College

Giới thiệu về Trường Essendon Keilor College Website: https://www.ekc.vic.edu.au/ Essendon Keilor College là một trường giáo dục công lập có một lịch sử lâu dài và thành công, tiếp tục xây dựng và phát triển trong thời đại ngày nay. Năm 2013, trường kỷ niệm một trăm năm của trường cấp ba, trước đây là…