Trường Đại học The University of Canterbury

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CANTERBURY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CANTERBURY (University of Canterbury – UC) được thành lập năm 1873 và đặt tại Christchurch – thành phố lớn nhất đảo nam của New Zealand. Đại học tiếp nhận hơn 22,400 sinh viên. Trường Đại học Canterbury đào tạo 5 lĩnh vực chính và nhiều chuyên ngành đa dạng khác: nghệ thuật, kinh…