Trường Đại học Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Trường Đại học Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Trường Đại học Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Địa chỉ: 445 boulevard de l’Université, Rouyn-Noranda, Québec, Canada Website: uqat.ca/en/ Giới Thiệu Trường Đại học Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Đại học Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) là một tổ chức giáo dục đại học bằng tiếng Pháp, là một phần của mạng lưới Đại học Québec (UQ). Université…

Trường Đại học Université du Québec à Trois-Rivières

Trường Đại học Université du Québec à Trois-Rivières

Trường Đại học Université du Québec à Trois-Rivières Địa chỉ: 3351 Boulevard des Forges, Trois-Rivières, QC G8Z 4M3, Canada Website: https://www.uqtr.ca/ Giới Thiệu Trường Đại học Université du Québec à Trois-Rivières Trường  Université du Québec à Trois-Rivière được thành lập vào năm 1963, đặt tại thành phố Trois-Rivières, Quebec, là một trường đại học công lập nằm trong chuỗi…

Trường Đại học Université du Québec à Rimouski

Trường Đại học Université du Québec à Rimouski

Trường Đại học Université du Québec à Rimouski Địa chỉ: 300 Allée des Ursulines, Rimouski, QC G5L 3A1, Canada Website: https://www.uqar.ca/ Giới Thiệu Trường Đại học Université du Québec à Rimouski Trường Đại học Université du Québec à Rimouski, Là một trường Đại học giảng dạy bằng tiếng Pháp nằm trong mạng lưới Đại học Québec, trường Đại…

Trường Đại học Université du Québec en Outaouais

Trường Đại học Université du Québec en Outaouais

Trường Đại học Université du Québec en Outaouais Địa chỉ: 283, boulevard Alexandre-TachéC.P. 1250, succursale HullGatineau (Québec) Canada Website: https://uqo.ca/english Giới Thiệu Trường Đại học Université du Québec en Outaouais Đại học Quebec ở Outaouais (UQO) là một trường đại học năng động, luôn kích thích sinh viên phát triển toàn diện, tạo điều kiện cho sinh…

Trường École Nationale d’Administration Publique

Trường École Nationale d’Administration Publique

Trường École Nationale d’Administration Publique (ENAP) Địa chỉ: 555 Boulevard Charest E, Ville de Québec, QC G1K 9E5, Canada Website: http://www.enap.ca/ Giới Thiệu Trường École Nationale d’Administration Publique (ENAP) ENAP là một trường đại học công lập có nhiệm vụ đóng góp theo một cách hiện đại và cởi mở với thế giới để không ngừng cải tiến một trong…