Trường Đại học Kingswood University

Trường Đại học Kingswood University

Trường Đại học Kingswood University Địa chỉ: 26 Western St, Sussex, NB E4E 1E6, Canada Website: https://www.kingswood.edu/ Giới thiệu Trường Đại học Kingswood University Đại học Kingswood, một cơ sở giáo dục được công nhận hoàn toàn liên kết với nhà thờ Wesleyan, cung cấp các chương trình đào tạo có tầm cỡ cao tập trung vào…

Trường Đại học St. Stephen’s University

Trường Đại học St Stephen’s University

Trường Đại học St Stephen’s University Địa chỉ: 8 Main St, Saint Stephen, NB E3L 3E2, Canada Website: http://ssu.ca/ Trường Đại Học St.Stephen’s được thành lập vào năm 1971, tọa lạc tại St. Stephen, New Brunswick, Canada. Đại học St. Stephen (SSU) là một cơ sở giáo dục tư thục có số lượng sinh viên nhỏ nhất…

Trường Đại học St. Thomas University, New Brunswick

Trường Đại học St. Thomas University

Trường Đại học St. Thomas University Địa chỉ: 51 Dineen Dr, Fredericton, NB E3B 5G3, Canada Website: http://w3.stu.ca/stu/ Trường Đại học St. Thomas University (STU) nổi tiếng với phương pháp dạy và học độc đáo, đặc biệt luôn nhấn mạnh vào trọng tâm. Trường đại học Thomas luôn thúc đẩy tư duy sáng tạo, sự nghiêm khắc…

Trường Đại học Yorkville University

Trường Đại học Yorkville University

Trường Đại học Yorkville University Địa chỉ: 100 Woodside Ln, Fredericton, NB E3C 2R9, Canada  Website: http://www.yorkvilleu.ca Yorkville University được thành lập vào năm 2003 tại Fredericton – Thủ phủ của bang New Brunswick. Trường chuyên cung cấp bằng Cử nhân, Thạc sỹ, Diploma đa ngành, với phương châm là đào tạo nên những người có tay…

Trường Đại học Crandall University

Trường Đại học Crandall University

Trường Đại học Crandall University Địa chỉ: 333 Gorge Rd, Moncton, NB E1G 3H9, Canada Website: https://www.crandallu.ca/ Crandall University là một trường đại học nghệ thuật tự do Cơ đốc giáo nhỏ nằm ở Moncton, New Brunswick, Canada. Trường chào đón các sinh viên Việt Nam với việc tuyển thẳng hoặc tuyển sinh viên đã hoàn thành…