NHỮNG THAY ĐỔI VỀ LUẬT VISA LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP TẠI NEW ZEALAND

Chính phủ New Zealand đang thay đổi các quy định về quyền làm việc sau khi tốt nghiệp dành cho sinh viên quốc tế. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 26-11-2018. Những thay đổi này đảm bảo các quyền làm việc sau khi tốt nghiệp mang lại lợi ích cho sinh … Đọc tiếp NHỮNG THAY ĐỔI VỀ LUẬT VISA LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP TẠI NEW ZEALAND