Đại học Sheffield

ĐẠI HỌC SHEFFIELD

Đại học Sheffield được thành lập từ ba trường trong khu vực: Trường Y tế Sheffield (thành lập năm 1828), Cao đẳng Firth (1879) và Trường Kỹ thuật Sheffield (1884). Năm 1897 ba trường sáp nhập lại thành Trường Đại học – Cao đẳng Sheffield và vào năm 1905 được Hiến chương Hoàng gia thừa…

ĐH West of Scotland

University west of scotland cho phép cấp Visa đi làm trong thời gian học, giúp bạn trang trải chi phí học tập và sinh hoạt. University of the west of Scotland (UWS) thành lập năm 1897 với truyền thống tự hào về sự xuất sắc trong giáo dục từ cách đây hơn 100 năm với hơn…