TRƯỜNG NHẬT NGỮ UNITAS HẤP DẪN VỚI CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC TIẾT KIỆM

Vào ngày 04 tháng 03 năm 2014 vừa qua, Công ty Khánh Nguyễn đã có buổi làm việc với trường Nhật Ngữ Unitas_ 45 năm thành lăp trực thuộc tập đoàn Đại học Teikyo bao gồm hệ thống các trường tư thục chất lượng cao tại Nhật. Trường cung cấp dịch vụ sinh viên tốt…