ĐẠI HỌC CANADA WEST

Thành lập 2004, tọa lạc tại khuôn viên Thành phố Vancouver, cung cấp các Chương từ cử nhân đến thạc sỹ các chuyên ngành cần nhân lực lớn. UCW thành lập dưới sự kiểm soát chất lượng của Bộ giáo Dục Nâng cao DQAB Cannada. Mang sứ mệnh “ cung cấp dịch vụ đặc biệt…