GIỚI THIỆU CANADA

GIỚI THIỆU CANADA “…Dò dẫm trong bóng đêm và chạy đua trong ánh sáng, chúng ta đã kiên trì trong việc kiến tạo nên một nền văn minh Canada.” (Toàn quyền Adrienne Clarkson, ngày 7 tháng 10 năm 1999). Giờ đây, Canada trở thành một nước có nền giáo dục chất lượng cao và trở…