New Zealand – Đất Nước Đáng Sống Và Du Học

New Zealand – Đất Nước Đáng Sống Và Du Học Hệ thống giáo dục chất lượng, xã hội văn minh, cảnh quan xinh đẹp, New Zealand đang là điểm đến du học được xếp hạng hàng đầu. 🎤🎤🎤Theo một khảo sát được công bố bởi Economist Intelligence Unit, New Zealand được xếp hạng là điểm…

Kew high school

Kew high school. Trường trung học Kew là trường công lập ở Victoria; do đó, tất cả các đơn xin nhập học đều được gửi đến Phòng Giáo dục Quốc tế của Bộ Giáo dục và Phát triển tuổi trẻ của Victoria, chịu trách nhiệm chung trong việc điều chỉnh Chương trình Học sinh Quốc tế…