Great Victoria School District

Great Victoria School District 61, Thành phố Victoria – Địa chỉ trường: 556 Boleskine Road, Victoria, BC, V8Z 1E8 Canada – Số lượng học sinh: 20000 – Trang Web trường:https://www.sd61.bc.ca/ Canada từ lâu đã là một trong những trung tâm du học nổi tiếng, thu hút rất đông đảo học sinh và sinh viên tới…

Upper Canada District School Board

Upper Canada District School Board – Thành phố Brockville Địa chỉ trường: 225 Central Ave W, Brockville, ON K6V 5X1 Canada Trang web trường:  http://www.ucdsb.on.ca/ Upper Canada District School Board (UCDSB) nằm ở phía đông tỉnh bang Ontario, giữa thành phố Ottawa, Montreal và Toronto. Khu vực trường học nằm gần sân bay quốc tế…

Lester B Pearson School Board

Lester B Pearson School Board. Thành phố Montreal Địa chỉ trường: 1925 Avenue Brookdale, Dorval, Quebec Trang web trường: https://boardsite.lbpsb.qc.ca/ Lester B Pearson School Board là một trong những hội đồng trường lớn nhất tại thành phố Montreal. Trường tọa lạc tại thành phố Montreal, là một thành phố năng động và đa văn hoá…