Trường Canning College

Giới thiệu Trường Canning College.  Trường Canning College Được thành lập vào năm 1982 bởi Sở Giáo dục WA , Trường ban đầu cung cấp giáo dục chuẩn bị trung học và đại học cho sinh viên quốc tế và học phí quốc tế hoàn thành các chương trình trung học phổ thông hoặc tương đương. Website của trường:   http://www.canningcollege.wa.edu.au Vào tháng…

Trường Sydney Girls High School

Trường Sydney Girls High school là trường nữ sinh công lập có lịch sử học thuật lâu đời nhất ở bang New South Wale của nước Úc. Trường Sydney Girls High school là trường có danh tiếng xuất sắc và thành tích lâu dài. Tất cả học sinh Trường Sydney Girls High School được khuyến khích…

Trường trung học Macquarie Grammar School

TRƯỜNG TRUNG HỌC MACQUARIE GRAMMAR SCHOOL

Trường trung học Macquarie Grammar School tại Sydney dạy chương trình lớp 7 – 12. Đây là trường được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.Học sinh tại trường gần như chắc suất học đại học tại Úc. Thông tin chi tiết về Trường trung học Macquarie Grammar…