trường đại học internapa

TRƯỜNG CAO ĐẲNG INTERNAPA TẠI CỘNG HÒA SÍP

Trường cao đẳng Internapa tại cộng hòa Síp đào tạo từ Diploma đến Bachelor chuyên ngành nhà hàng khách sạn và ngành bếp. Giới thiệu trường cao đẳng Internapa – Trường InterNapa ở TP Sotira tỉnh Famagusta, hiện tại có 400SV. Internapa đang xây thêm 1 tầng để sắp tới sức chứa 1,100SV. Trường gần khu resort nổi tiếng…