ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ AUCKLAND AUT NƠI LÝ TƯỞNG ĐỂ DU HỌC TẠI NEW ZEALAND

Đánh giá 5 sao cho sự giảng dạy, sinh viên kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp và trang thiết bị hiện đại, trường đại học AUT (Auckland University of Technology) là trường đại học danh tiếng tại thành phố xinh đẹp Auckland, New Zealand. Đại học công nghệ Auckland (Auckland University of Technology –…