CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG DU HỌC NEW ZEALAND 2019

Chính sách học bổng các trường tại New Zealand: I. Trung học phổ thông: * Học bổng dao động từ 30% – 100% tùy vào điểm trung bình của học sinh, và khả năng Anh văn. Hình thức là các bạn sẽ nộp 1 đoạn video 1.5 phút để thuyết phục rằng bạn xứng đáng…