Khánh Nguyễn chúc mừng Nguyễn Ngọc Thiên Như đã đậu Visa du học Canada

Chúc Mừng Nguyễn Ngọc Thiên Như đậu Visa du học Canada

Chúc mừng Nguyễn Ngọc Thiên Như đậu Visa du học Canada. Thiên Như sẽ nhập học vào khóa tháng 1/ 2018 ngành Nursing_ 1 trong những ngành hấp dẫn, thiếu hụt nguồn nhân lực tại Canada. Hi vọng khi có được tấm Visa này, Thiên Như sẽ có thêm niềm tin vững chãi để thực hiện…