học cử nhân ở canada

HỌC CỬ NHÂN Ở CANADA BẰNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH

Học cử nhân tại Canada bằng chương trình học tiếng anh tại Canada. Điều này có quá xa lạ với bạn? Chương trình học cử nhân ở Canada Chương trình học tiếng anh tại Canada do đại học Western và tổ chức Language Canada chứng nhận. Học viên sẽ được nâng cao kỹ năng về: Ngữ…