Tuyển lao động làm việc tại Úc

TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI ÚC NGÀNH XÂY DỰNG, THỢ SƠN, THỢ TÔ, LÓT SÀN…

Tuyển lao động làm việc tại Úc các ngành nghề liên quan về xây dựng. Năm 2019 – 2020, Khánh Nguyễn kết hợp với  trường trung cấp nghề Quang Trung cùng với tổ chức đào tạo quốc tế Pasa tuyển sinh lao động sang Úc làm việc ngành Thợ sơn, thợ xây tô, Thợ lót gạch,…