Trường tiểu học ACG

TRƯỜNG TIỂU HỌC ACG NEW ZEALAND – NƠI CHA MẸ GỬI TRỌN NIỀM TIN

Trường tiểu học ACG thuộc tâp đoàn giáo dục ACG. Tâp đoàn giáo dục ACG là tập đoàn giáo dục danh tiếng tại New Zealand với chương trình học đa dạng từ mẫu giáo. Tâp đoàn giáo dục ACG đào tạo từ THPT đến dự bị đại học. Tâp đoàn giáo dục ACG cũng là thành viên của hệ thống…